Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Miêu tả:
Tên File:DeCuongBaoCao10 namMoiThayCoGiao.doc
Dung lượng: 48.5 kB
Kiểu File:doc (Mime Type: application/msword)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/11/2017 08:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2230 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập