Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: V/v báo cáo tốt nghiệp THPT trên hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến EMIS online (kèm theo công văn yêu cầu số 944 ngày 17/5/2017)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:V/v báo cáo tốt nghiệp THPT trên hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến EMIS online (kèm theo công văn yêu cầu số 944 ngày 17/5/2017)
Miêu tả:
Tên File:944-KHTC2.pdf
Dung lượng: 87.44 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/07/2017 09:24
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1707 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập