Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 962 v/v hướng dẫn vận dụng các thành tích để tính là sáng kiến trong thực hiện nhận xét, đánh giá công chức, viên chức

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 962 v/v hướng dẫn vận dụng các thành tích để tính là sáng kiến trong thực hiện nhận xét, đánh giá công chức, viên chức
Miêu tả:
Tên File:cv962.pdf
Dung lượng: 100.11 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 19/05/2017 07:21
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2752 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập