Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 513-TCCB v/v hướng dẫn thủ tục nghỉ hưu, thôi việc và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 513-TCCB v/v hướng dẫn thủ tục nghỉ hưu, thôi việc và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức
Miêu tả:
Tên File:513-TCCB.pdf
Dung lượng: 168.76 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/03/2017 15:07
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2515 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập