Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 28-KHTC v/v hướng dẫn quản lý sử dụng thiết bị lọc nước, chứa nước nhà vệ sinh tại các cơ sở giáo dục công lập đã được tài trợ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 28-KHTC v/v hướng dẫn quản lý sử dụng thiết bị lọc nước, chứa nước nhà vệ sinh tại các cơ sở giáo dục công lập đã được tài trợ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn.
Miêu tả:
Tên File:28-KHTC.pdf
Dung lượng: 217.42 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 05/01/2017 13:50
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:553 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập