Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...
Miêu tả:

Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường học năm 2009.

Tên File:qd96_sgd_09.pdf
Dung lượng: 303.79 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:adminvp
Đăng lúc: 30/11/2009 08:32
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3759 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập