Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  CV 2243/SNV -TCCC về việc chấn chỉnh việc sử dụng viên chức không đúng quy định

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: CV 2243/SNV -TCCC về việc chấn chỉnh việc sử dụng viên chức không đúng quy định
Miêu tả:
Tên File:2639.pdf
Dung lượng: 54.5 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/11/2014 07:26
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3474 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập