Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Đề án về Quản lý, sử dụng đảng viên được cử, tuyển hoàn thành nghĩa vụ quận sự trở về địa phương gđ 2014-2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đề án về Quản lý, sử dụng đảng viên được cử, tuyển hoàn thành nghĩa vụ quận sự trở về địa phương gđ 2014-2020
Miêu tả:
Tên File:603.pdf
Dung lượng: 728.14 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 30/06/2014 13:17
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3497 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập