Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Thông báo: Yêu cầu các đơn vị NHẤP VÀO ĐÂY tải và in phụ lục Thông Tư 14 ( có ví dụ minh họa) để nghiên cứu và mang theo khi họp trực tuyến ngày 22/02/2013 (thành phần dự họp theo Công văn số 194/ SGD&ĐT - TCCB ngày 18/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Thông báo: Yêu cầu các đơn vị NHẤP VÀO ĐÂY tải và in phụ lục Thông Tư 14 ( có ví dụ minh họa) để nghiên cứu và mang theo khi họp trực tuyến ngày 22/02/2013 (thành phần dự họp theo Công văn số 194/ SGD&ĐT - TCCB ngày 18/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
Miêu tả:
Tên File:PHU LỤC TT 14.doc
Dung lượng: 570.5 kB
Kiểu File:doc (Mime Type: application/msword)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 20/02/2013 16:36
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3563 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập