Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch Tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho giáo viên....

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch Tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho giáo viên....
Miêu tả:
Tên File:47 KH.pdf
Dung lượng: 1.22 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:xuanthao
Đăng lúc: 21/08/2012 10:31
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3715 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập