Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 850 -KHTC ngày 1/7/11 v/v thực hiện sửa chữa CSVC phục vụ khai giảng và đầu tư trường chuẩn QG..

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 850 -KHTC ngày 1/7/11 v/v thực hiện sửa chữa CSVC phục vụ khai giảng và đầu tư trường chuẩn QG..
Miêu tả:
Tên File:8500001.pdf
Dung lượng: 502.14 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 01/07/2011 14:10
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3049 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập