Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Các biểu mẫu kèm theo CV 919 ngày 27/8/09 v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm ...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Các biểu mẫu kèm theo CV 919 ngày 27/8/09 v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm ...
Miêu tả:

Các biểu mẫu kèm theo CV 919 ngày 27/8/09 v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.

Tên File:bieu mau hosobonhienCBL.pdf
Dung lượng: 194.39 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:không biết
Đăng lúc: 09/12/2009 09:33
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:adminvp
Lần tải về:3353 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập