Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2107_VP V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2107_VP V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục
Miêu tả:
Tên File:19_CV__tangcuong_thuchiennghiem_cacbienphap_phongchongdich_Covid-19_tai_cac_cosogiaoduc_210914015235_signed20210914035137.pdf
Dung lượng: 744.3 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/09/2021 15:52
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:262 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập