Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị ứng dụng tốt hệ thống Mạng giáo dục Việt Nam (VNEDU) năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị ứng dụng tốt hệ thống Mạng giáo dục Việt Nam (VNEDU) năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:19_QD___VNPT_khen_thuong_nam_2020-2021_210912063503_signed20210913070827.pdf
Dung lượng: 776.97 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 13/09/2021 07:11
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:607 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập