Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2093_KHTC V/v hướng dẫn lập dự toán sử dung quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2021-2022.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2093_KHTC V/v hướng dẫn lập dự toán sử dung quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2021-2022.
Miêu tả:
Tên File:Huong_dan_thuc_hien_sua_chua_CSVC_210912054631_signed20210913070145.pdf
Dung lượng: 754.67 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 13/09/2021 07:04
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:155 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập