Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2054_CTTT V/v đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh trong hoạt động dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2054_CTTT V/v đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh trong hoạt động dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Miêu tả:
Tên File:CV_dam_bao_an_ninh,_an_toan_cho_hoc_sinh_trong_hoat_dong_day_va_hoc_trong_dieu_kien_phong_chong_dich_20210908095312282280_signed20210908015609.pdf
Dung lượng: 634.89 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/09/2021 13:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:450 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập