Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1489_VP V/v triển khai công văn số 789- CV/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1489_VP V/v triển khai công văn số 789- CV/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
Miêu tả:
Tên File:1489_VP.rar
Dung lượng: 2.19 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 25/06/2021 13:56
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:209 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập