Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 747_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 747_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Miêu tả:
Tên File:9CV_huong_ung_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_bau_cu_dai_bieu_HDND_210408101748_signed20210408023350.pdf
Dung lượng: 548.46 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/04/2021 14:34
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:264 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập