Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 715_KHTC v/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 715_KHTC v/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục
Miêu tả:
Tên File:huong_dan_ung_dung_VssID_BHXH_210405051039_signed20210406092028.pdf
Dung lượng: 584.39 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/04/2021 09:27
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1040 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập