Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 302_VP v/v triển khai thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 302_VP v/v triển khai thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Miêu tả:
Tên File:Trien_khai_thong_bao_so_28-TB_TTCP_210219045720_signed20210222075103.pdf
Dung lượng: 628.75 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 22/02/2021 07:53
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:317 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập