Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 301_VP v/v đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trở lại trường học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 301_VP v/v đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trở lại trường học
Miêu tả:
Tên File:cong_van_ChuanbichoHStrolaitruong_GD_210219104205_210219094545_signed20210220065311.pdf
Dung lượng: 621.11 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 20/02/2021 06:53
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2202 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập