Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 296_KT v/v hướng dẫn bổ sung tổ chức thi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 296_KT v/v hướng dẫn bổ sung tổ chức thi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:CONG_VAN_PHONG_CHONG_DICH_COVID_19_210219023333_20210219031138230230_signed20210219033017.pdf
Dung lượng: 1.05 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 19/02/2021 15:30
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1210 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập