Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 283_TH v/v thông báo lịch làm việc, giới thiệu giám khảo môn chuyên của Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 283_TH v/v thông báo lịch làm việc, giới thiệu giám khảo môn chuyên của Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:VvLichHoiThiGioithieuGKtiep_210217025106_signed20210217041705.pdf
Dung lượng: 608.45 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 17/02/2021 16:16
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1289 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập