Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Miêu tả:
Tên File:KH_thuc_hien_cong_uoc_ASEAN_210119095901_20210119012228183180_signed20210119014339.pdf
Dung lượng: 1.15 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 19/01/2021 13:44
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:267 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập