Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021
Miêu tả:
Tên File:7KE_HOACH_THUC_HIEN_NGHI_QUYET_02_210118095237_signed20210118100921.pdf
Dung lượng: 594.28 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 18/01/2021 10:08
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:482 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập