Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 97_TH v/v đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 97_TH v/v đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT
Miêu tả:
Tên File:GDQP_210115125414_signed20210115030924.pdf
Dung lượng: 645.52 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/01/2021 15:08
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:513 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập