Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 84_TrH-TX v/v Hướng dẫn (bổ sung) việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 84_TrH-TX v/v Hướng dẫn (bổ sung) việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
Miêu tả:
Tên File:CV_HD_xay_dung_KH_giao_duc_nha_truong_210113112115_signed20210113044534.pdf
Dung lượng: 1.19 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 13/01/2021 16:47
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:868 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập