Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 73_TCCB v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 73_TCCB v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý
Miêu tả:
Tên File:2020_SGDDT-HD_bo_nhiem_20210112042525470470_signed20210113080845.pdf
Dung lượng: 620.74 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 13/01/2021 08:27
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1703 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập