Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 57_VP v/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 57_VP v/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Miêu tả:
Tên File:Trien_khai_Chi_thi_so_01-CT-TTg_210111043239_signed20210112091852.pdf
Dung lượng: 627.83 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/01/2021 09:18
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:346 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập