Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Công văn số 12/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn số 12/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ
Miêu tả:
Tên File:Cv_trien_khai_Nghi_dinh_1432020ND-CP_20210105100326921920_signed20210105024240_000.00.10.H07.pdf
Dung lượng: 1002.96 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/01/2021 09:21
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:933 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập