Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2986_TTr v/v bổ sung đối tượng được kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2986_TTr v/v bổ sung đối tượng được kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:Cong_van_bo_sung_doi_tuong_duoc_kiem_tra_cong_tac_to_chuc_kiem_tra_cuoi_ky_1_nam_hoc_2020-2021_20123_20201231012735392390_signed20201231021911.pdf
Dung lượng: 619.64 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 04/01/2021 15:12
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1109 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập