Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2983_TH v/v hướng dẫn tổ chức triển khai HĐGD Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2983_TH v/v hướng dẫn tổ chức triển khai HĐGD Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:HuongDan-HDGD-TinHoc-BenTre_201231092455_signed20201231022333.pdf
Dung lượng: 673.31 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/12/2020 14:23
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:776 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập