Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2985_VP v/v triển khai Công điện số 1838/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2985_VP v/v triển khai Công điện số 1838/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Miêu tả:
Tên File:Trien_khai_cong_dien_1838-CD-TTg_201231121548_signed20201231022053.pdf
Dung lượng: 549.34 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/12/2020 14:20
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:460 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập