Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2961_TTr v/v kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2961_TTr v/v kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:Cong_van_kiem_tra_cong_tac_to_chuc_kiem_tra_cuoi_ky_1_nam_hoc_2020-2021_20201229042931393390_signed20201229045836.pdf
Dung lượng: Rỗng
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 29/12/2020 16:58
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:887 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập