Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2920_TrH-TX v/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2920_TrH-TX v/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Miêu tả:
Tên File:CV_HD_xay_dung_KH_giao_duc_cua_nha_truong_201223070055_signed20201224014546.pdf
Dung lượng: 1.21 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 24/12/2020 13:46
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1782 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập