Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2895_VP v/v tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2895_VP v/v tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Miêu tả:
Tên File:Tiep_tuc_tuyen_truyen_cac_bien_phap_phong_chong_dich_Covid_19_201221043507_20201222090729593590_signed20201222021049.pdf
Dung lượng: 627.57 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 22/12/2020 14:10
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:234 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập