Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2869_TCCB v/v chấn chỉnh công tác báo cáo số liệu

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2869_TCCB v/v chấn chỉnh công tác báo cáo số liệu
Miêu tả:
Tên File:Ra_soat_so_lieu_bao_cao_201218014310_signed20201218030219.pdf
Dung lượng: 619.86 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 18/12/2020 15:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:766 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập