Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2848_TH v/v tập huấn triển khai tổ chức hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2848_TH v/v tập huấn triển khai tổ chức hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học
Miêu tả:
Tên File:Tap_huan_Tin_hoc_201215010126_signed20201215043907.pdf
Dung lượng: 729.8 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/12/2020 16:38
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1002 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập