Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2823_VP v/v tiếp tục tuyên truyền, vận động trữ nước mưa, nước ngọt

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2823_VP v/v tiếp tục tuyên truyền, vận động trữ nước mưa, nước ngọt
Miêu tả:
Tên File:Tuyen_truyen,_van_dong_tru_nuoc_ngot_201211045258_signed20201214015512.pdf
Dung lượng: 550.71 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/12/2020 13:57
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:414 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập