Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2825_KT v/v giới thiệu tập huấn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến K12Online.vn

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2825_KT v/v giới thiệu tập huấn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến K12Online.vn
Miêu tả:
Tên File:SGD_-_CV_trien_khai_K12_Online_e-Learning_-_v2_201211083306_202012140836559290_signed20201214092058.pdf
Dung lượng: 1.11 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/12/2020 09:21
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:894 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập