Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 3 năm 2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 3 năm 2020
Miêu tả:
Tên File:10-12_QD_cu_CBQLCC_BD_MO_DUN_3_20201210020222532530_signed20201210032610.pdf
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 10/12/2020 15:25
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1388 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập