Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2786_TH v/v báo cáo kết quả sử dụng thiết bị lọc nước bằng gốm từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp về Nước sạch, Vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2786_TH v/v báo cáo kết quả sử dụng thiết bị lọc nước bằng gốm từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp về Nước sạch, Vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn
Miêu tả:
Tên File:VvBCketquasudungTBlocnuocbangGom_201208092857_signed20201208105305.pdf
Dung lượng: 552.9 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/12/2020 10:53
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:330 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập