Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2758_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 và năm 2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2758_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 và năm 2020
Miêu tả:
Tên File:Nop_quy_phong_chong_thien_tai_nam_2019_va_2020_201203035115_201203040156_signed20201203042701.pdf
Dung lượng: 657.69 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 03/12/2020 16:28
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:810 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập