Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2715_TrH-TX v/v dự kiến giáo viên giảng dạy các môn, hoạt động giáo dục lớp 6 năm học 2021-2022 của CT GDPT 2018.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2715_TrH-TX v/v dự kiến giáo viên giảng dạy các môn, hoạt động giáo dục lớp 6 năm học 2021-2022 của CT GDPT 2018.
Miêu tả:
Tên File:CV_lap_DS_GV_day_khoi_6_CTGDPT_moi_201130103201_signed20201130020119.pdf
Dung lượng: 1.19 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 30/11/2020 14:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1270 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập