Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Miêu tả:
Tên File:26_11_QD_cu_CBGV_tap_huan_KTDG_20201127063104532530_signed20201127085313.pdf
Dung lượng: 1.16 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 27/11/2020 08:53
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1670 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập