Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2687_TH v/v giới thiệu Tổ trưởng chuyên môn lớp 5 và Tổ trưởng chuyên môn đang dạy các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc lớp 9 Chương trình GDPT hiện hành dự tập huấn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2687_TH v/v giới thiệu Tổ trưởng chuyên môn lớp 5 và Tổ trưởng chuyên môn đang dạy các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc lớp 9 Chương trình GDPT hiện hành dự tập huấn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Miêu tả:
Tên File:2687_TH.rar
Dung lượng: 2.83 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 26/11/2020 13:23
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2203 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập