Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2686_TrH-TX v/v tập huấn nâng cao năng lực hướng nghiệp và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho GV, CBQL cơ sở giáo dục trung học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2686_TrH-TX v/v tập huấn nâng cao năng lực hướng nghiệp và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho GV, CBQL cơ sở giáo dục trung học
Miêu tả:
Tên File:CV_tap_huan_huong_nghiep-CM_40_201125033501_signed20201126081608.pdf
Dung lượng: 1.17 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 26/11/2020 08:16
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1688 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập