Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2660_VP v/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2660_VP v/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống, ứng phó hạn mặn tỉnh Bến Tre đến năm 2025
Miêu tả:
Tên File:88_TRIEN_KHAI_KH_PC_HAN_MAN_DEN_NAM_2025_201123103024_20201123012738572570_signed20201123023457.pdf
Dung lượng: 627.03 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 23/11/2020 14:35
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:524 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập