Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử giáo viên tiếng Pháp tham gia tập huấn thường xuyên

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử giáo viên tiếng Pháp tham gia tập huấn thường xuyên
Miêu tả:
Tên File:18_11_-QD_Tap_huan_tieng_Phap_201118020707_20201119100339113110_signed20201119041617.pdf
Dung lượng: 1.12 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 19/11/2020 16:18
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:773 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập