Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo chuẩn y cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó các cụm, khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo chuẩn y cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó các cụm, khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:TB___CUM,_KHOI_NAM_2020-2021_201116085514_signed20201117021855.pdf
Dung lượng: 654.43 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 17/11/2020 14:19
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1453 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập